Ana sayfa    Haberlerimize Ulaşın   İlanlarınızı Yayınlayalım      Ziyaretci Defteri    Resim Galerisi                  

     

PASİNLER

 

TARİHİ DURUMU

       Yapılan kazılarda Karaz Kültürüne ait buiuntolara rastlanmağı ilçenin tarihini M.Ö.4000'li yıllara dayandırmaktadır. Pasinler Urartular döneminde ( M.Ö.900-600) önemli bir yerleşim birimidir. Sonraları, Karadeniz' in kuzeyinde Kimmerler ve İskitler inmişlerdir. İskitlere bağlı Phassis'ler Aras' ın verimli ve sulak vadisisne yerleşerek kendi isimlerini verdiler. Böylece Phasis'lerin memleketi anlamına gelen Pasin kelimesi ortaya çıkmıştır. Pasinler tarihten günümüze kadar bir "kilit” rolünü üstlene gelmiştir. 1071 Malazgirt Savaşından önce 1048'de " Pasinler Savaşı olması bu rolün en ilgi çekici örneklerindedir. Pasinler ovaya hakim bir noktada kurulu kalesi sebebiyle "Hasankale" olarak da adlandırılmıştır.1828-1829 yıllarında ilk 1877 1878 yıllarında ikinci defa Rus işgali yaşamıştır.Üçüncü işgal 1716 Şubatında başlamıştır ve Birinci Dünya Savacı sonunda Ermeni işgalinden kurtuluşu 13 Mart 1918'dir.1954 yılında Horasan, 1991 yılında Köprüköy Pasinler'den ayrılarak ilçe olmuşlardır.

 

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

     İlçe merkezi, Pasinler ovasının kuzeyinde yer alan Kargapazarı dağlarının eteklerinde kurulmuştur. Ekonomik bakımdan Erzurum'un en gelişmiş ilçelerindendir. İlçe topraklarının büyük bölümünü Pasinler Ovası teşkil eder. Oldukça verimli olan topraklarında şekerpancarı, patates ve ayçiçeği tarımı yapılır. Pasinler Ovasının sulama imkanları, her geçen yıl artırılmaktadır. Bu amaçla, D.S.İ tarafından sulama yatırımları yapılmıştır. Toprakları Erzurum Ovasına göre daha verimlidir. Hayvancılık da önemli bir ekonomik faaliyettir. Pasinler ovasında yonca, korunga, fiğ, gibi hayvan yemi tarımı da yapılmaktadır. Yayla hayvancılığı gelişmemiştir.

      İlçede bulunan kaplıcalar, ekonomik gelişmeye müspet yönde etki etmiştir. Bu kaplıcalar, özellikle yaz aylarında dışardan gelenlerle dolup taşar.

 


GENEL BİLGİLER

Nüfusu:   44.644
İlçe Merkezi:   22.706
Köy Nüfusu Toplamı:   21.938
Belde Sayısı:   1
Köy Sayısı:   56
Yüzölçümü(km2):   1.460
İl'e uzaklığı (km):   37

 
 

  TAVSİYE EDİN      GİRİŞ SAYFASI YAPIN          

                                                                                  RESİM GALERİSİ                İRTİBAT

 

   


ErzurumRehberi.net - 2004
 E-Posta Adresi:   [email protected]mailto:[email protected]

Site Tasarım Ahmet AYGEN


후원자