Ana sayfa    Haberlerimize Ulaşın   İlanlarınızı Yayınlayalım      Ziyaretci Defteri   Resim Galerisi                  

     

ŞENKAYA

 

TARİHİ DURUMU

        Şenkaya İlçesi tarihi süreç içerisinde çok değişik milletlerin egemenliği altında kalmıştır .Yavuz Sultan SELİM'in Çaldıran zaferine giderken 23 ağustos 1514 yılında Erzurum' u Akkoyunlulardan alıp Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katmasıyla Osmanlı egemenliği altına girmiştir. 1828-1878 yıllarında Rus istilasına uğrayan bölgemiz "1877-1878" Osmanlı Rus harbinde (93 harbi ) Gazi Ahmet Muhtar Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetlerinin yenilmesi üzerine 1879 yılında imzalanan "Ayastefonos antlaşması " ile Kars vilayetine bağlanarak Rus yönetimine girmiştir, îlçemiz Bardız deresi Rusya ile Osmanlı devleti arasında 1917 yılma kadar sınır teşkil etmiştir.1917 yılında Rusya'da Bolşevik ihtilali üzerine işgalci Rus birlikleri bölgemizi terk etmişler ve Rus hakimiyeti son bulmuştur. Bunu fırsat bilen Ermeniler bölge halkı üzerine baskılarım daha da artırarak büyük çaplı katliam ve yağmalara girmişlerdir.Baku İslam Cemiyeti temsilcisi macallim îsmail NAZİROĞLU tarafından örgütlenen îlçemiz halkından Molla Bilal 'in başkanlığındaki yedi kişilik komitenin çalışmaları sonucu oluşturulan milis kuvvetlerince ermeni çetecilerine karşı güçlü direnme göstermiş 7 nisan 1918 tarihinde Binbaşı Osman Nuri bey komutasındaki Türk kuvvetlerince bölgemiz Ermenilerden kurtarılmıştır.(26 Aralık 1914 -2 Ocak 1915 Sarıkamış harekatı sırasında Şehit olan78000 Askerimiz için her yıl anma faaliyetlerinin düzenlenmesi ve Şehitlerimiz onuruna yakışır bir abidenin yapılması elzemdir)

COĞRAFİ ÖZELLİKLER

      Şenkaya İlçesi, toprak verimliliği ve bitki örtüsü bakımından Erzurum'un en fakir ilçelerindendir. İlçede yer yer meşelik ve orman alanları var ise de bunlar büyük ölçüde bozulmuş ve niteliklerinin kaybetmiştir. Tarımsal üretim yeterince gelişmemiştir. doğal çayır ve mera alanlarının fakir olması, hayvancılığın etkin bir şekilde yapılmamasına en önemli engel teşkil eder. İlçede küçük el sanatları nispeten gelişmiştir. Özellikle yapılırken kök boya kullanılan Gaziler (Bardız) kilimleri ülke çapında meşhurdur.

    Halkın başlıca geçim kaynağı, bitkisel üretim ve hayvancılıktır. Hayvancılık genellikle yaylacılık şeklinde yapılır.  Geçim kaynaklarının kıt olması, ilçe nüfusunun büyük tahsil yapmaya sevketmiştir.

 


 


GENEL BİLGİLER

Nüfusu:   77.612
İlçe Merkezi:   3.647
Köy Nüfusu Toplamı:   13.093
Belde Sayısı:   5
Köy Sayısı:   47
Yüzölçümü(km2):   1.423
İl'e uzaklığı (km):   185

  
 
 

  TAVSİYE EDİN      GİRİŞ SAYFASI YAPIN          

                                                                                   RESİM GALERİSİ                İRTİBAT

 

   


ErzurumRehberi.net - 2004
 E-Posta Adresi:    [email protected]

Site Tasarım Ahmet AYGEN

후원자